Колелото на Съдбата

Колелото на Съдбата

Факт е, че хората като раса сме оцелели след сериозни бедствия като ледниковия период и потопа. Това със сигурност е достойно за възхищение и преклонение пред силата на несломимия човешки дух и неугасващата човешка жажда за познание и по-добър живот.
Ако продължават обаче процесите на съвременната морална деградация и унищожаването на планетата е твърде вероятно отново да се върнем векове назад. Да започнем всичко отначало. Колелото на живота – кръговрат на живота и смъртта! 
Карта Таро за деня: Колелото на Съдбата
(X) десети Аркан
Тълкуване: според Кристин Димитрова
Колода карти: Митичното Таро
Изтеглена: в обърнато положение 
КОЛЕЛОТО НА СЪДБАТА (X)
Десетката ни отпраща обратно към началото, защото 1+0=1, но никога не можем да се върнем напълно там, защото вече сме пробили в нивото на двуцифрените числа. Настъпила е промяна. Всичко започва отново, но тава не знача, че ще е същото. Предишната единица, Фокусникът, беше човек на действието. Личност, която следва волята си, реализира себе си. След Колелото на съдбата се задава светът на последствията
Десети аркан има скрита връзка и с една друга карта, която протича през знака за „нищо”. Глупакът е свързан с Колелото на съдбата не само чрез формата на 0, той буквално е привързан за него. На немислещата му глава се струпват всички беди, които си е поръчал с постоянните си хаотични движения. Човек без разум и въртележка без чувства – двете карти великолепно влизат една в друга независимо в какъв ред. Интересно е, че докато при Фокусника десети аркан играе по-скоро ролята на съдба, при Глупакът играе по-скоро ролята на провидение. 
Това е така, защото обикновено смятаме, че само силните характери имат съдба. За по-хилавите остава късметът, т.е. нищо по-малко от Божията помощ. Десета карта означава прелом, промяна, разликата между вчера и днес, между днес и утре. Животът е състояние на постоянно изменение – детството се превръща в зрелост, а тя на свой ред в старост. Ако човек вярва, че краят на всичко идва със смъртта, то тогава пълният цикъл ще е само един, но според Тарото не е така.
Всяко движение е промяна, всяка химична реакция е промяна. Светът е съставен на база на цикличността и поради това съществува и до ден-днешен. В природата нищо не се печели, нито се губи, само се видоизменя. Хранителната верига тръгва от тревата и стига до хищника, а след смъртта му отново се връща в земята. Сезоните се редуват в точна последователност, денят се редува с нощта, растящата Луна със стареещата, приливът с отлива, дъждът със сушата.
Не е трудно да се приеме и че добрите и лошите моменти, благоприятните и неблагоприятните условия, щастието и нещастието също се редуват в живота на човек. Не случайно китайската гадателска книга „И Дзин” се нарича „Книга на промяната”, а не „Какво ще ви се случи оттук нататък”.
Живял някога китайски император, който, затруднен от постоянната необходимост да търси подходящ отговор на всеки въпрос, стигнал до идеята да се справи с проблема отведнъж. Повикал мъдреците си и им заповядал да намерят израз, който да разрешава всички трудни ситуации. Мъдреците се събрали, умували и на уречения час му се представили.
– Всемогъщи – казал най-старият от тях, – измислихме верния отговор. Каквото и да ви съобщят, казвайте: „И това ще мине”.
Тези всеприложими думи са оста на „Колелото на съдбата”. То изразява неумолимата цикличност на живота, сравнима само с природния закон. Досега всички разглеждани карти бяха по някакъв начин свързани с личното волеизявление. Справедливостта от осми аркан като че ли се откъсва от тази логика и става атрибут колкото на вътрешното чувство за баланс, толкова и на външния свят; корените й са в човека, но изявата й е в обществото. Колелото на съдбата отива още по-далеч в своята незаинтересованост към човешките страсти. Може да се каже, че то довежда до изпълнение на законите на Справедливостта, макар че при него нищо не може да бъде сигурно. Например една неочаквана печалба може да бъде заслужена награда, изпитание на характера, скрито наказание или просто събитие, което ще отмине без последствия. Нещата се случват, защото някъде вече са били задвижени. Никой не може да ги спре, а ако случайно се опита, всъщност им помага да се случат. Колелото на съдбата ни дава ту повече, ту по-малко и сфинксът отгоре му не си прави труда да ни обяснява защо.
В живота си човек преминава през различни стадии по пътя към съзряването. Според Юнг психологическите достижения през първата половина включват раздяла с майката, постигането на силен Аз и придобиването на зряла идентичност. Тя включва брак, деца, професия и социален статус. Тези етапи биха могли да се проследят и чрез арканите от първата половина на Тарото. Основният прелом обаче настъпва в средната възраст, когато акцентът се измества от жаждата за самоизява към търсенето на смисъл. След прехвърляне на билото Смъртта влиза в обсега на погледа. Десети аркан бележи този повратен момент в поредицата.
Връзката между съдбата и човека никога не е била особено ясна и това е още един въпрос, по който сфинксът над Колелото си мълчи. Според някои „ние сме господари на съдбата си”, а според други „каквото ни е писано, това ще се сбъдне”. В една басня на Езоп се разказва как малко момче, уморено от дълъг път, легнало да си почине до ръба на дълбок кладенец. Тъкмо преди да се изтърколи във водата, Съдбата се появила, разтърсила го и му казала: „Момче, моля те, събуди се, защото ако паднеш в кладенеца, хората ще хвърлят вината върху мене и ще ми излезе лошо име. Вече знам, че каквото и бедствие да се случи, смъртните ще ми го припишат, независимо с какви грешки сами са го предизвикали”. Вижда се, че Колелото на съдбата, което върти всички ни в превратностите на живота, черпи енергия и от собствените ни действия. Но ако изчетем наново притчата, ще забележим, че Съдбата си е направила труда лично да предупреди момчето. Което показва, че от самото начало не е имала намерение да го удави.
При будистите колелото е древен символ на съдбата и кармата. Цикъла на раждане, живот, смърт и прераждане те наричат Самсара. Завръщането на духа в материята чрез ново раждане не е чак толкова радостно, колкото на един всестранно задоволен европеец може да му се стори, защото чрез него се изплащат греховете от предишния живот. Но в Самсара е и възможността човек да се научи да различава доброто от злото. Телата се сменят едно след друго, докато душата не осъзнае единството си с универсалната душа. Тогава свободна тя напуска вечно менящото се, но еднообразно колело.
На Колелото от десета карта са привързани две човекоподобни същества, така че ако едното се издига нагоре, другото слиза надолу. Това, което се издига, е жълто (интелект), а това, което се спуска, е розова охра (материя). Тук съобщението е ясно – разумът издига духа, а стремежът по материалното го завлича надолу. Не е трудно обаче да се предвиди какво ще стане, когато разумното същество стигне на върха, а материалистичното – на дъното. Все пак и двете са приковани върху общ механизъм.
Според една българска поговорка „Един го канят за сватба, друг за брадва”, а според англичаните „Това, което за един е храна, за друг е отрова”. Никое от двете народни наблюдения не прави връзка между щастливеца и несретника, доволния и недоволния, не коментира справедливи ли са разликите между тях, или не. Просто така стоят нещата; пътищата, макар и успоредни, се разминават. И двете пословици говорят за съдбата, която е обща за всички нас, но различна за всекиго.
Сфинксът над Колелото е особена порода. Той не е ведрият човеколъв от египетската пустиня, а древногръцкият му родсвеник – същество с човешка глава, тяло на лъв, крила на орел и змийска опашка. Изпратен от Хера, за да накаже гражданите на Тива, сфинксът се установил на хълм край града и пресрещал всеки пътник със загадката си: „Кое е това същество, което сутрин ходи на четири крака, денем на два и вечер на три?”. После изяждал нещастниците, които не успявали да отговорят. Един ден край сфинкса минал Едип и като видял, че лошо му се пише, напрегнал се и измислил отговор: „Човекът. Като малък пълзи на четири крака, порасне ли – ходи на два, а когато остарее си помага с бастун”. Сфинксът изгубил загадката си, побеснял от ярост и се хвърлил в пропастта.
Така съществото, което цял живот ходи на различен брой крака, се преборило с пратеника на безсмъртните, като разкрило верния отговор. По този начин сфинксът над Колелото на съдбата показва, че за привързаните към грижите на всекидневието няма снизхождение, но има спасение. Освобождават се тези, които разберат, че отговорът е в самите тях.
Колелото на съдбата в литературата: „Възход и падение на куртизанките” роман от Оноре дьо Балзак, „Възход и падение на Римската империя”, исторически труд от Едуард Вабън. „Пътешествията на Гъливър (в страната на лилипутите / в страната на великаните)” на Джонатан Суифт, „Приключенията на Хъкълбери Фин” на Марк Твен. В „Мизъри” на Стивън Кинг читателката манипулира писателя, който поради прищявка на съдбата е попаднал в ръцете й. В „Приключенията на добрия войник Швейк” Швейк остава постоянно незасегнат, сякаш в главината на колелото. В този раздел спокойно могат да влязат всички примери с главен герой Глупакът. Няма друг, който в такова забвение да се върти на житейското Колело.
Колелото на съдбата в киното: „Плъзгащи се врати”, „Перфектно убийство”, „Портокал с часовников механизъм”, 
„Дестини включва радиото”. В „Ефектът на пеперудата” при всяко връщане във времето на главния герой, ситуацията се развиваше по нов начин, но винаги един от героите губеше от промяната.
Колелото на съдбата в историята: През април 1814 г. Наполеон, разбит от войските на цар Александър I, е заточен на остров Елба. През март 1815 г. той успява да избяга и с помощта на войската, изпратена срещу него, повторно завладява Париж. През юни 1815 г. е разбит при Ватерло и заточен на остров Св. Елена, този път сполучливо.
Държави, империи, диктаторски режими и цивилизации се въздигат и губят сила, за да бъдат превзети от следващите. Египет, Рим, Персия, Древна Елада – нищо днес не е това, което е било. Китай като че ли ползва собствено Колело на съдбата.
Ключ към психологическото състояние на Пътуващия през картите: След като е намерил себе си, Пътуващият вече е готов да осъзнае, че е вързан върху Колелото на съдбата, и това е първата стъпка към скъсването на оковите. Този, който е намерил свобода вътре в себе си, ще я намери и навън.
Тълкуване при гадаене: Успешен период, късмет във всяко начинание. Възход. Възползвайте се, защото няма да трае вечно. Навлизате в силен етап.
Обърната: Неблагоприятен период, трудности на всяка крачка. Нещата, които правите в момента, не вървят добре. Не се безпокойте, това няма да трае вечно.
Медитация (Не четете, ако имате намерение да медитирате, но още не сте го направили.) 
Когато влязох в картата, се озовах на един хълм пред Колелото. То беше дървено и се въртеше с проскърцване, на равномерни тласъци. Хълмът бе доста стръмен, но скоро забелязах, че става все по-висок и при това изтънява. Постепенно се издигна като капка от земята, която пада нагоре, а наоколо бушуваше синьо-лилаво-зелено море. Плъзнах се от откъсналия се към небето хълм и паднах в люлеещите се вълни. Колелото продължаваше да се върти върху своята отдалечаваща се основа.
Тъкмо се чудех какво да правя в океана, когато изпод краката ми израсна нов хълм с ново Колело, което също така се въртеше. Всичко се повтори отначало. На третия път се загледах в сфинкса над Колелото и видях, че лицето му е на красива жена. През цялото време чувствах, че някой ме наблюдава с особено силно, потискащо безразличие, и сега разбрах, че това вероятно е сфинксът. Попитах я:
– Защо тук непрекъснато всичко се мени?
– Всичко се мени, защото се мени – отговори ми тя. Стана ми смешно. Хванах се за колелото и то ме завъртя.
– Когато обаче се опитах да се хвана отново, тя насочи меча си към мен и не ми позволи да пристъпя напред.
– Хванах острието с две ръце, за да го отместя. Дланите ми се обляха в кръв. Дълбоките резки в тях се бяха появили неусетно.
– Внимавай – каза тя. 
Излязох.
(След години отново влязох в картата. Атмосферата беше запазила характерното си безразличие към чувствата на посетителите, но Колелото беше много по-голямо и стоеше на едно място. Нищо чудно. Вече имах доста по-установен живот, което явно означава – едно-единствено, закрепено за земята Колело.)
И това са промените, които претърпява 
светът – въртения и скривания. И 
въртенето е „обръщане”, а скриването е 
обновяване.
XI Умът към Хермес 
* * *
Когато някой покорява хората със сила, 
подчиняват му се не по повелята на 
сърцето, а поради липса на сила. Когато 
някой покорява хората с добродетел, те 
се радват от душа и искрено му се 
подчиняват, както 70-те ученици са се 
подчинявали на Конфуций.
Мън Дзъ
Принципи за управление
Убий тогава с меча на мъдростта 
съмнението, породено от невежеството 
в сърцето ти. Стани един в хармонията 
си, в Йога, и вдигни се, велики воине, 
вдигни се.
Бхагавадгита
Понякога заравям вятъра. Но го усещам 
постоянно в лицето си.
Палми Ранчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *